בית ספר אשלים ראשון לציון

בית ספר אשלים ראשון לציון

על סדר היום תשע"ח

צהרון בית ספר אשלים

השאלת ספרים תשע"ח

מרחבי כיתות

קישורים עמודה שמאלית

תחומי דעת

לוח מודעות אינטרנטי

ניהול

זכויות יוצרים

ביה"ס עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר. במידה שחומר או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון או להסיר את החומר מן האתר, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה. דוא"ל :osnatf@ashalim.net בברכת שימוש מושכל, הצוות החינוכי