בית ספר אשלים ראשון לציון

בית ספר אשלים ראשון לציון

כתבת באנר ראשית על סדר היום

על סדר היום תשע"ט

רשימת ספרים לשנת הלימודים תשע"ט

הורים יקריםלהלן רשימת הספרים לשנת הלימודים תשע"ט

הרשאות כניסה להורים לסמארט סקול

הורים יקרים, באסיפות ההורים תקבלו הרשאות כניסה לסמארט סקול על מנת שתוכלו לצפות במידע על ילדכם. ההנחיות נמצאות בקובץ המצ"ב. לעדכון ססמאות ובעיות עם הסיסמה יש לפנות למזכירות בית הספר. לקשיים בתפעול ניתן לפנות לאיריס

בריאות באשלים

על ראש השנה וסגולותיו

על הרימון וסגולותיו ועל הדבש

מועצת תלמידים תשע"ט

נציגי מועצת תלמידים לשנת הלימודים תשע"ט

בהצלחה לכל הנבחרים למועצת תלמידים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA